Mikrováhy – váženie vyladené do dokonalosti

Váženie je bezpochyby jednou z najstarších meracích techník, aké ľudstvo používa. Jeho vývoj však musel prejsť veľmi dlhú cestu, aby dospel k úrovni, ktorú súčasné váhy dosahujú. Nároky bežného a pracovného života nás prinútili popracovať na dokonalosti váženia a preto sa aj váhy postupne menili a stali sa dostupnými pomocníkmi.

Čo sú to mikrováhy?

Princíp fungovania väčšiny digitálnych váh je založený na meraní elektrického odporu na snímači váhy, ktorý sa mení vplyvom tiaže váženého telesa (zjednodušene jeho hmotnosti). Vplyvom spomínanej tiaže sa snímač váhy nebadane ohýba a tým mení svoj výstupný odpor. Ten je následne pretransformovaný na jednotky hmotnosti zobrazené na displeji váhy.

Týmto spôsobom je tak možné vážiť aj skutočne veľmi nízke hmotnosti predmetov a látok. Mikrováhy, ktoré sa v praxi bežne používajú, dokážu vážiť v niektorých prípadoch s presnosťou i na tisícinu gramu, a práve táto presnosť je dôležitým parametrom v mnohých odvetviach nášho hospodárstva.

Pri prepojení váhy s počítačom, alebo tlačiarňou je možné merané výsledky zaznamenávať, tlačiť, či ďalej spracovávať v iných systémoch.

Mikrováhy – váženie vyladené do dokonalosti
Mikrováhy – váženie vyladené do dokonalosti (zdroj: komerčný článok)

Keď je presnosť kľúčová

Okrem domácností tvoria mikrováhy neodmysliteľnú súčasť mnohých výrobných procesov v sférach, akým je potravinársky priemysel, chemický alebo farmaceutický priemysel, ich presnosť je však prvoradá aj pre zlatníkov či váženie v lekárňach. Váhy s presnosťou na gram môžeme nájsť v ktorejkoľvek rodinnej kuchyni. Váhy s presnosťou na napríklad na tisíciny gramov – to už je celkom iná šálka kávy. Takéto váhy môžeme nájsť najmä v laboratóriách.

Najmä váhy s presnosťou na miligramy majú na okolité prostredie veľmi vysoké a špecifické požiadavky. Teplotné zmeny či kolísavá teplota v miestnosti, prievan a nestabilná podložka majú na citlivosť meraní negatívny vplyv. Všetky druhy mikrováh predávané špecializovanými predajcami, distribútormi či výrobcami by mali spĺňať vysoké štandardy kvality.

Mikrováhy – váženie vyladené do dokonalosti
(zdroj: komerčný článok)

Komerčný článok