Základný sprievodca štruktúrovanou kabelážou

Chcete zefektívniť procesy vo vašej firme, zrýchliť prenos dát či zvýšiť bezpečnosť v objektoch? V tom prípade máme pre vás riešenie.

Základný sprievodca štruktúrovanou kabelážou
(zdroj: unsplash.com)

Tým riešením je štruktúrovaná kabeláž, ktorá vašej firme poskytne rýchly prenos dát, zvuku či videa a zefektívni tak komunikáciu medzi súčasťami siete. Tento systém býva doplnený aj o ostatné prvky, akými môžu byť EPS – Elektronická požiarna signalizácia, SKV – Systém kontroly vstupu alebo CCTV – vonkajší kamerový systém s nahrávaním, čím sa zvýši bezpečnosť objektu.

Plánovanie a návrh

Prvý krok, ktorý patrí k tým najdôležitejším. Ešte pred samotnou inštaláciou štruktúrovanej kabeláže je potrebné dôkladne plánovanie. Zisťujeme súčasný stav a myslíme aj na budúce rozšírenia.

Na celý systém sa pozeráme z nadhľadu, zvážime vaše potreby, požiadavky a pripravíme návrh na mieru. Ten môže zahŕňať napríklad zvolenie správneho typu siete, zariadenia vo vašom objekte, rozmiestnenie rozvodných skríň a podobne.

Rôzne typy káblov

Kvalita štruktúrovanej kabeláže je priamo úmerná od kvality použitých káblov. Určite si chcete užívať čo najkvalitnejší a najrýchlejší prenos dát, preto zvolíme takú kabeláž, ktorá bude tieto charakteristiky spĺňať.

Existujú rôzne typy káblov. V minulosti sa najčastejšie používali CAT5e káble s prenosovou rýchlosťou do 1 Gb za sekundu. Dnes sú to skôr káble CAT6, CAT6a a CAT7, ktoré sa pýšia rýchlosťou prenosu do 10 Gb za sekundu.

Dôležité je každý kábel správne označiť a takisto aj jeho zodpovedajúci port. Zjednoduší sa tak údržba a správa siete.

Rýchlosť a efektivita

Výsledkom správne navrhnutej a inštalovanej štruktúrovanej kabeláže je potom rýchlosť a efektivita, ktoré sú v modernom svete internetu a sietí tak dôležité. Takéto riešenie je vhodne prakticky pre akýkoľvek druh podnikania a je jednoznačným krokom spred. Implementácia štruktúrovanej kabeláže vám v konečnom dôsledku môže poskytnúť konkurenčnú výhodu.

Komerčný článok