Téma čísla

5 / 15


Téma čísla

Tu vyrastajú noví slovenskí lídri


Ľudia, ktorí sa snažia presadiť na vedúcich priečkach spoločnosti narážajú hlavou o stenu, keď konajú eticky. V konkurencii s ľuďmi, ktorí si myslia, že ľahšia (korupčná) cesta je tá správna cesta, to majú náročné. Najmä, keď okolo seba necítia podporu. Aj preto behom niekoľkých rokov sa nezávisle od seba objavilo niekoľko líderských programov. Snažia sa vychovávať budúcu slovenskú elitu, boli sme sa pozrieť ako.


U nás vyučujú antickí filozofi

„In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.“ Za škrípania stoličiek sme sa usadili. Študenti, ktorí mali služby priniesli na stoly misy s hustou paradajkovou polievkou. „Môžem ti nabrať?“ opýtal sa ma študent po ľavici, ktorý vyzeral aspoň o 5 rokov starší ako ja. „Jasné, ďakujem. Ešte trošku. Stačí, super.“ Po mojej pravici sa usadil rektor Kolégia Antona Neuwirtha (KAN). Chvíľu sme sa pri jedle zhovárali, ale keď ma ponúkli dezertom – makovými koláčmi – musel už ísť pripraviť seminár. Za jedlo sme poďakovali spoločnou modlitbou a posadali sme si v knižnici, kde mal seminár začať.

„Kolégium nás motivuje neuspokojiť sa s tým, čo je. Veci môžu byť inak,“ povedala Dominika Semaňáková (22) študentka muzikológie, keď ma sprevádzala po kaštieli v Ivanke pri Dunaji, kde Kolégium sídli. KAN ponúka deväťmesačný vzdelávací program popri vysokoškolskom bakalárskom štúdiu. Jeho poslaním je formovať mysle a charaktery mladých ľudí systematickým vzdelávaním o kresťanskom kultúrnom dedičstve. Úspešný absolvent by mal viesť iných, mal by byť osobnostne vyzretý a mal by mať záujem o duchovný život. Vzdelávanie stojí 140 eur mesačne (v cene je aj internát).

Súčasťou štúdia na Kolégiu Antona Neuwirtha je aj čítanie a analýza esejí. (foto: Gréta Zubová)

V Kolégiu študuje 10 chlapcov a 10 dievčat, ktorí počas celého trvania programu žijú spolu. Dievčatá bývajú priamo v kaštieli a chlapci zas v internátnom dome neďaleko. Aj ich spolužitie má pomôcť vybudovať komunitu ľudí s podobnými názormi. „Každý má nejakú funkciu. Niekto je kameraman, ďalší fotograf alebo školník. Ja mám na starosti hudobné nástroje,“ doplnila Dominika.

Každý pondelok je spoločná večera, po nej nasleduje hodinu a pol trvajúci seminár a deň končí bohoslužbou v kaplnke, ktorá je súčasťou kaštieľa. Štvrtky býva seminár a kolokvium, kedy si pozvú zaujímavého hosťa.

Počas mojej návštevy bola téma seminára klamstvo. Študenti si posadali za stoly poukladané do obdĺžnika. Vpredu pred tabuľou stál rektor Martin Luterán s notebookom a premietačkou a viedol hodinu. Pred seminárom si mal každý študent prečítať dve eseje o lži, o ktorých sa potom debatovalo.

 „U nás vzdelávajú veľkí myslitelia západnej civilizácie ako bol Platón, Aristoteles, Tomáš Akvinský, ale aj súčasní významní akademici. Úlohou mňa a mojich kolegov, ktorí pracujeme pre Kolégium je sprostredkovať a usmerňovať komunikáciu medzi mysliteľmi a našimi študentmi,“ povedal Martin Luterán (34), vyštudovaný právnik.

Martin Luterán má ambíciu raz sa stať lídrom. (foto: Gréta Zubová)

Martin Luterán:

V čom je kolégium iné, ako klasické školy?

„Kolégium má aj duchovný aspekt. To znamená, že vytvárame priestor aj preto, aby tu človek mohol rásť vo všetkých svojich sférach – aj v tej duchovnej. Ak chce, má možnosť formovať svoj vzťah k transcendentnu.“

Majú šancu sa k vám dostať uchádzači, ktorí nie sú veriaci?

„Máme aj takých. Sú, samozrejme, v menšine. Ale aj oni, na to, aby sa sem dostali a mohli sa tu cítiť dobre, musia byť otvorení k poznávaniu kresťanstva. Musí to byť niečo, čo ich zaujíma.“

Kolégium vnímam aj ako výchovu nových lídrov. Ako to vidíte vy?

„Závisí to od toho, ako chápeme slovo líder. Pre mňa je líder inšpirujúca osobnosť. Človek, ktorý dokáže inšpirovať iných k dosahovaniu zmysluplných cieľov takým spôsobom, že tí iní pri ňom rastú. Na to, aby človek mohol byť skutočným lídrom, podľa mňa potrebuje byť integrovanou osobnosťou. Musí mať na mieste hlavu, ale aj srdce. Jeho myslenie, cítenie a konanie by malo byť v jednote. Taký človek dokáže naozaj inšpirovať ostatných.

Vnímate sa ako líder?

(Smiech) „Mám ambíciu sa ním raz stať.“

Na seminároch bola uvoľnená atmosféra. (foto: Gréta Zubová)

Etickí biznismeni nie je oxymoron

Reštaurácia Bridge je schovaná v uličke kúsok od mosta Apollo v Bratislave. Zabalení v šáloch a bundách sme tam spolu s fotografkou kráčali a dúfali, že päťminútové meškanie príliš nenatiahneme. Ak nepočítam rybičky v akváriu, blondínku čašníčku a zopár turistov, reštaurácia bola prázdna. Kým nám ho priniesli čaj na zahriatie, prišiel Daniel Zverko (37), projektový manažér, ktorý má na starosti Manageria Leadership Program (MLP). Podali sme si ruky, posadil sa a na stôl položil dva mobily a tablet. Vybavil ešte jeden rýchly telefonát a venoval sa už len nám.

Cieľom MLP je vychovať slušných mladých ľudí, aby realizovali zmeny v biznise a dokázali viesť druhých. Program trvá tri roky a je určený najmä študentom, prihlásiť sa však môžu aj neštudenti. Súčasťou programu sú semináre, workshopy a diskusie s manažérmi z rôznych odvetví biznisu. Za účasť v programe študenti platia 100 eur ročne.

Daniel Zverko hovorí, že líder by mal byť inšpiratívny, pracovitý a mal by byť vzorom. (foto: Gréta Zubová)

Daniel Zverko:

Čo je Manageria?

„Pre mňa je Manageria o slušnosti, o etike a hodnotách. Nechceme, aby bola korupcia. Nechcem sedieť doma v obývačke a nadávať pred telkou, ako je to naprd. Chcem mať pocit, že som dal maximum do toho, aby som niečo zmenil.“

Aké hodnoty máte namysli?

„Je to slušnosť, že nekradnem, neklamem. Mám nejakú integritu, robím službu, pomáham iným.“

Ako chcete u študentov dosiahnuť, aby si vytvorili integritu?

„Program nemáme nastavený tak, že sú to iba dve či tri prednášky. Program trvá tri roky. Na to, aby človek nasal to, čo ich chceme naučiť, to nemôže trvať krátko. Ľudí, ktorých prijímame do MLP, vyberáme tvrdo. Tento rok sme vybrali 30 ľudí z 300. V rámci výberu sa pýtame ľudí a rozprávame sa s nimi. A na druhej strane naši lektori pracujú väčšinou pro bono a robia to preto, lebo tomu veria. Veríme, že po troch rokoch to v našich študentoch nechá nejaký odtlačok.

Čo rozumiete pod líderstvom?

„Pre mňa osobne je to hlavne o tom, že líder ľudí vedie. Nemanažujem ich cez pravidlá, ale vediem ich príkladom, vediem ich víziou, komunikačne, motivačne. Líder by mal byť inšpiratívny, mal by byť pracovitý, mal by byť vzorom.“

Považujete sa za lídra?

„To sa musíte opýtať iných.“ (Smiech)

Pavel Toman z P&G a Daniel Zverko počas diskusie so študentmi. (foto: Gréta Zubová)

Približne pol hodinu po našom príchode začali do reštaurácie prichádzať prví študenti, účastníci MLP, aby sa zúčastnili na večernej diskusii. Predtým ako začala, porozprávali sme sa s účastníkmi programu.

Študent matematiky a fyziky, Jakub Trančík (21) sina programe pochvaľuje najmä to, že sa vďaka nemu dostal k ďalším programom, ktoré mu rozšírili perspektívu. Myslí si, že lídrom je človek, ktorý dokáže robiť rozhodnutia, o ktorých si myslí, že sú správne a nesie za ne zodpovednosť.

Monika Parnahajová (21), študentka manažmentu jev MLP už tretí  rok. „Mne Manageria hlavne pomohla v celkovom smerovaní. Už pomerne v mladom veku som si uvedomila čo chcem a ako sa k tomu dostanem.“

Hosťom diskusie bol Pavel Toman, manažér z Procter & Gamble. Debatovalo sa o vyjednávaní s obchodnými reťazcami, ale aj etike vo vysokom biznise. Po vyše dvoch hodinách vyčerpávajúceho diskutovania Zverko stretnutie ukončil.

Jednou zo záverečných myšlienok Pavela Tomana bolo: „Každý rastie rozlične. Závisí to od priorít a hodnôt.“

Študenti sa často pýtali, diskusia sa natiahla na viac než dve hodiny. (foto: Gréta Zubová)

Naučiť sa viesť

Vysoké školy vo výchove etických lídrov systematicky zlyhávajú nielen preto, že im chýba reforma, ale aj preto, že to od nich nikto nevyžaduje. No nech už majú akúkoľvek úroveň, práve teraz na nich študuje väčšina našich budúcich elít, ktorým sa nikto nevenuje.

Keď som zistil, že sa behom pár rokov nezávisle od seba objavilo hneď niekoľko líderských programov, mal som radosť. Niekto sa totiž stará o to, aby sme o pár rokov nezostali bez zodpovedných a etických lídrov.

Prečítajte si aj predošlý príspevok autora:

Bývalý revolucionár Juraj Hipš: „Líder nesmie byť ten, kto manipuluje masy.“


Autor: PETER NAGY

Autor titulnej fotografie: GRÉTA ZUBOVÁ


comments powered by Disqus