Oprava a výmena starého azbestu

Azbest sa v minulosti často využíval v mnohých priemyselných oblastiach. Asi najčastejšie využitiu bolo v stavebníctve. Každý už asi videl typickú sivú azbestovú strechu. Menej je už vidieť skryté azbestové potrubie v stupačkách starších bytových domov ale používalo sa naozaj vo významnom množstve. Dôvody sú jasné. Azbest má totiž to veľmi dobré vlastnosti a to ako odolnosť voči pôsobeniu chemikálii tak aj jeho vysoká žiaruvzdornosť teda odolnosť voči teplu a ohňu.

Oprava a výmena starého azbestu
Oprava a výmena starého azbestu (zdroj: unsplash.com)

Konkrétne využitie teda bolo ako strešná krytina a to z dôvodu nehorľavosti. V stupačkách odpadových rúr sa zase azbest využíval práve kvôli jeho odolnosti voči chemikáliám a tým pádom dlhej životnosti.

Prečo ale teraz dochádza k likvidácii azbestu a jeho nahrádzaním inými materiálmi? Je to z jedného dôvodu a tým je to, že okrem veľmi zaujímavých a dobrých vlastností má aj jednu výrazne negatívnu. Tou je zdravotná závadnosť a negatívny vplyv na ľudské zdravie. O tejto jeho vlastnosti sa v minulosti nevedelo. Dnes už vieme že azbest pri manipulácii uvoľňuje mikroskopické vlákna azbestu ktoré sú pri vdýchnutí karcinogénne.

Ak teda chystáte výmenu strešnej azbestovej krytiny, azbestových stupačkových rúr alebo iného výrobku z azbestu je potrebné postupovať správne, opatrne a zodpovedne. Na manipuláciu a likvidáciu sú poverené iba firmy ktoré majú špeciálnu licenciu na takéto činnosti. Je preto potrebné vyberať medzi profesionálmi. Na webe www.likvidacia-azbestu.com je možné získať viac informácií ako aj objednať samotnú službu.

Komerčný článok