Podľahnite správnym trendom: vyrábajte si energiu z obnoviteľných zdrojov

Je hneď niekoľko dôvodov, prečo sa oplatí upriamiť pozornosť na moderné fotovoltaické riešenia. Pre niekoho je to možnosť, ako ušetriť na účtoch elektriny, pre iného zase vízia energetickej nezávislosti. V každom prípade je fotovoltaika nový, moderný a veľmi spoľahlivý spôsob výroby vlastnej energie so zreteľom nielen na stránku ekonomickú, ale vďaka nulovým emisiám je jasným signálom nášho postoja k otázkam životného prostredia a ochrany klímy.

Fotovoltaická elektráreň – ak je cieľom úspora

Fotovoltaická elektráreň predstavuje pre užívateľa množstvo výhod. Samozrejme, s jej realizáciou je neodmysliteľne spojená aj istá vstupná investícia, no treba si uvedomiť, čo všetko nám v budúcnosti dokáže ponúknuť a zabezpečiť. Výkonná fotovoltaická elektráreň dokáže premeniť neskrotnú energiu slnka na dostatok elektriny na ohrev teplej vody pre domácnosť, v bazéne, na chod klímy v horúcich letných mesiacoch či na rekuperáciu vzduchu v rodinných domoch, bytoch alebo kanceláriách. Zároveň môže poslúžiť aj ako spoľahlivý záložný zdroj pri výpadku prúdu či úsporný pohon tepelného čerpadla. Ak vezmeme do úvahy, že garantovaná životnosť jednotlivých panelov je 20 rokov, pričom sa ich funkčnosť nekončí ani po uplynutí tejto doby. S menším poklesom výkonu /cca 20 %/ kvalitné batériové úložisko dokáže fungovať desiatky rokov, takže rentabilita fotovoltaickej elektrárne nie je žiadnym mýtom, ale overenou realitou.

Podľahnite správnym trendom: vyrábajte si energiu z obnoviteľných zdrojov
Podľahnite správnym trendom: vyrábajte si energiu z obnoviteľných zdrojov (zdroj: komerčný článok)

Ako fotovoltaika funguje?

Systémy fotovoltaickej elektrárne sú navrhnuté tak, aby dokázali znížiť závislosť domácnosti od dodávateľov energií takmer na minimum s možnosťou odvádzania prebytočnej energie späť do siete. Návrh systému fotovoltaiky pozostáva zo solárnych článkov /panelov/, elektrického meniča, káblov či zberačov. V prípade potreby spoľahlivého záložného zdroja sú nevyhnutnosťou aj batérie, do ktorých sa ukladá nespotrebovaná energia. Existuje niekoľko technických riešení, každý návrh systému je však prispôsobený konkrétnym možnostiam a požiadavkám užívateľa. Na to, aby bola fotovoltaická elektráreň maximálne ekonomická, je potrebné už v návrhu správne nadimenzovať jej výkon a zvoliť ten správny typ elektrárne /On-grid, hybridné alebo ostrovné systémy/. Návratnosť celého systému je najefektívnejšia, ak sa energia spotrebuje v čase, keď je vyrobená.

Podľahnite správnym trendom: vyrábajte si energiu z obnoviteľných zdrojov
(zdroj: komerčný článok)

Aplikácie moderných technológií do bežného života nemali nikdy také závratné tempo ako v súčasnosti. Či už hovoríme o SMART domácnostiach, moderných spôsoboch vetrania, vykurovania, ale tiež možnostiach tak dlho očakávanej energetickej nezávislosti. My ľudia sme takí, že na všetko nové hľadíme s rešpektom a možno aj nedôverou. Fotovoltaika však nie je v našom svete ničím novým a prevratným. Možno sa nedostala k nám až tak blízko a nezaujímala miesto v našich domovoch, no čo ak práve teraz nastal ten správny čas vpustiť si všetko to nové a prevratné k telu, do našich životov. A keď už nie kvôli nám, tak aspoň kvôli našim deťom a s ohľadom na ich budúcnosť.

Komerčný článok